Skab positive og robuste forandringer

Behovet for at skabe forandringer kan have sin rod i mange forhold - og forandring kan komme i mange former. Men uanset hvilken forandring du ønsker at skabe for din organisation, så er der alligevel nogle fælles træk og fælles succesparametre, du skal have styr på - hvis du skal formå at påvirke din organisation til at formulere og arbejde hen imod opfyldelsen af bestemte mål. 

Forandring og forankring

Det er to sider af samme mønt. Ingen forandring kan eksistere uden forankring. Og forandringen skal forankres i virksomhedskulturen og fællesskabet. De andre sider af mønten handler om at skabe en erkendelse af nødvendighed af forandring, og at skabe en styrende koalition i virksomheden. Så er du klar til at gå i gang.

Tænk mennesker ind i din forandring

Midt i al virak og begejstring kan man nemt glemme de mennesker, som skal leve i forandringen efterfølgende. Derfor skal du huske, at den succesrige forandring er designet af og til de mennesker, som jo netop er forankringen. Involver din organisation tidligt og ærligt, for det er ofte din organisation, som har og er nøglen til den optimale løsning for forandringen i din virksomhed.

Visionens magt og kommunikationens vægt

Man kan ikke overvurdere visionens betydning i en forandringsproces. Arbejd med visioner og ideer, og lad ikke forhindringer få lov til at blokere for en ny vision. Og vær så sikker på, at forandringsvision, strategi, mål og især implementering bliver kommunikeret klart og entydigt, så alle forstår "rejsens mål og formål".

Vær modig

Forberedelse er godt, men tro ikke, at du skal være forberedt på alt, før du går i gang med at forandre. Du behøver heller ikke være ekspert. Eller at kunne forestille sig forandringen og hvordan den skal forankres. Vær modig og nysgerrig. Opstil nogle visioner om mål for og værdien af forandring - uden at kende vejen til løsningen. Og lad så din organisation arbejde med forandringen.

Den forretningsmæssige forankring

På samme måde som strategi oftest er forbundet med resultater over tid, så er en succesfuld forandring (også) afhængig af kortsigtede gevinster. Det lyder måske lidt mærkeligt, men er egentlig ganske logisk. Vi har alle brug for at se den positive og robuste effekt af forandringen - og gerne hurtigt. Det styrker troen på værdien af forandringen - og så gavner det forretningen.

Her gør Aspira en forskel 

Tænk hvis du kan opbygge en kultur, hvor omstilling og forandring er en del af jeres dna. Hvor din organisation har et mantra om "det har vi aldrig prøvet før - så det kan vi sikkert godt". Så er du, din organisation og din virksomhed parat at møde stort set enhver forandring i fremtiden. 

Og det kan Aspira hjælpe dig med

At blive klar over, hvor sikker eller usikker din organisation er. At hjælpe dig med at vælge de byggeklodser, du har brug for, for at få succes med din forandring. Uanset om forandringerne handler om transformation af din organisation, at skabe motivation eller styrkelse af medarbejdernes kompetencer, så er Aspira klar til at skabe positive og robuste forandringer - i samarbejde med dig.