Den klassiske lederrolle er i opbrud

Den klassiske lederrolle er i opbrud – ikke på alle parametre, men rollen flytter sig i takt med at verden omkring forandrer sig. Man agerer rollemodel som leder, og forventes derfor at have en holdning og repræsentere egen virksomheden inden for et stadigt stigende antal nye områder, såsom hele bæredygtighedsagendaen, Diversity & Inclusion og nye ledelses- og organisationsformer.

Aspira LedertræningFormål med ledertræning

Lederrollen er i konstant forandring, og det er væsentligt at prioritere ledelsesrollen og at være bevidst om at agere som rollemodel nu og i fremtiden. Konkrete værktøjer til at udøve og skabe ledelse, klart definerede rammer for ledelsesrum og nye tendenser omkring strategisk ledelse i en foranderlig verden fylder mere og mere.

Udbytte for dig

Du vil blive klædt på til at varetage fremtidens ledelsesrolle samt skabe følgeskab og tage lederrollen på dig. Du vil blive i stand til skabe retning og ramme for din ledelse samt styrke og udbygge dine ledelsesmæssige kompetencer som individuel leder. Du vil blive undervist i at anvende klassiske og nyeste ledelsesmetoder i din dagligdag og ikke mindst vil du opnå forståelse for fremtidens arbejdsmarked – hvad rører sig derude.

Deltager du sammen med din egen ledergruppe i et skræddersyet forløb, vil fokus også lægge meget på jeres kultur og strategi.

Udbytte for din virksomhed

Som virksomhed vil I få en leder med konkrete og anvendelige hands-on ledelsesværktøjer samt en leder, der er klædt på til at varetage fremtidens ledelsesrolle og samtidigt være klædt på med et individuelt ledelsesmæssigt styrkende forløb. Med andre ord, en leder, der kan agere som rollemodel, motivere og skabe følgeskab og samtidig have blik for fremtidens arbejdsmarked.

Målgruppe

Du kan have været i din ledelsesrolle noget tid, men har behov for grundlæggende teori, effektive konkrete ledelsesværktøjer og træning samt at du ønsker en styrkelse af dit personlige lederskab. Du savner nok også ny inspiration som leder.

Erfaringsmæssigt har du formentlig noget ledelseserfaring, men du kan bestemt også have mindre ledelseserfaring, og ex komme fra en uformel ledelsesrolle.

Kurser

Aspira udbyder lederudviklingsforløb for konkrete virksomheder, men også åbne lederudviklingsforløb. Se under de enkelte forløb.

Kendetegnende for Aspira kurser er fokus på hands-on træning, konkrete værktøjer og at skabe et godt fundament for at kunne støtte op om virksomheden fremadrettet.