Tid til forandringer

Vi bliver hele tiden mindet om at være klar til den største og helt uafvendelige forandring af dem alle: Bæredygtighed. Men også som virksomhed kan det være svært at komme i gang. Hvor skal man begynde? Hvordan skal man drive processen, så forandringerne bliver både positive og permanente? Aspira kan sikre, at din omstilling til bæredygtighed bliver til resultater og ikke bare paroler. 

Hvad er bæredygtighed - egentligt?

Engang handlede det om klima og miljø. Det gør det stadig, men nu handler det også om økonomi og sociale forhold.  Det handler om at være i stand til at udvikle en forretningsmodel, så du forbliver konkurrencedygtig, mens du samtidig bidrager og tager et medansvar for samfundet, og sikrer at du forbliver en sund organisation. Vi har alle et ansvar for, at det sker - både globalt og lokalt. Lad Aspira hjælpe dig med at skabe bæredygtig vækst i din virksomhed.

Den bæredygtige ledelse 

Bæredygtighed skal være et naturligt element i din forandringsledelse. Ud over viljen til omstilling, er det også en ledelsesopgave at oversætte bæredygtighed til din organisation. Det kræver retning, synlighed og handling.

Den bæredygtige organisation

Drivkraften i forandringen skal forankres i fællesskabet. Ellers lykkes det ikke. Den sociale dimension af bæredygtighed vil også forandre din organisation til en bæredygtig organisation, der tænker i nye samarbejdsformer - både internt, med eksterne partnere og med kunder. 

Bæredygtighed? Det er vist kun for de store virksomheder?

Du kender jo godt svaret. Selv om nogle store virksomheder gik forrest, så er bæredygtighed blevet et grundvilkår for alle virksomheder i dag og fremover. Store og små. Og husk, at selv om omstilling til bæredygtighed nogle gange kræver lidt flere ressourcer i begyndelsen, så er gevinst og værdi til gengæld sikker på den lange bane. Men det kræver, at du er villig til omstillingen.

Hvor skal man begynde?

1: Du kan ikke nå det hele på en gang. 2: Der findes sjældent en model, som passer alle. To sandheder, som driver Aspiras måde at arbejde på. Vi identificerer og prioriterer de områder, hvor din virksomhed allerede er stærk, så du får størst effekt af indsatsen og det hele spiller sammen med det, du gør i forvejen. Aspira har solid erfaring med at arbejde tæt med bestyrelser, ledergrupper og organisationer om at få defineret mål, strategi og handlingsplan.

“Måden vi gør tingene på her”

Det er vigtigt at forankre bæredygtighed i virksomhedens kultur, så det gennemsyrer alles tankegang og handlinger. Du skal tænke bæredygtighed ind i alle processer - og du skal uddanne og træne medarbejdere, så de tager det til sig og med sig overalt.